พะยอม : พันธุ์ไม้.com

พันธุ์ไม้.com : พะยอม

พะยอม


Shorea talura Roxb (Dipterocarpaceae), Shorea.

พะยอม

พะยอม เป็นไม้ยืนต้นใหญ่ สูงประมาณ 60 ฟุต เนื้อไม้แข็งสีเหลืองอ่อนแกมเขียว ใบใหญ่รูปไข่ ขอบใบเรียบ ดอกสีเหลืองอ่อนออกเป็นช่อใหญ่ เวลาออกดอกมักดกออกเต็มต้น กลิ่นหอมตลบไปทั่วบริเวณ ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์พะยอมเป็นไม้พื้นเมืองของเอเชีย ขึ้นอยู่ตามทั่วไป มีชื่อพฤกษศาสตร์พ้องว่า S.roxburghii และมีชื่อต่างๆ กันในแต่ละท้องถิ่น เช่น เชียงใหม่รียกกะยอม ลาวเรียกขะยอม ทางเหนือเรียกขะยอมแดง พะยอมดง เลยเรียกแคน กะเหรี่ยงเชียงใหม่เรียกเชียงเซี่ยว ปราจีนบุรีเรียกพะยอมทอง น่านเรียกยางหยวก


พะยอมเป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นในที่ดินแทบทุกชนิด การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด


พะยอมแม้จะเป็นไม้ป่า แต่ก็มีผู้นำมาปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อชมดอกอันดกสะพรั่งและมีกลิ่นหอมกันอยู่ไม่น้อย แม้จะออกดอกเพียงปีละครั้ง มักปลูกตามสวนหรือบ้านใหญ่ๆ หรือตามทางและถนน นอกจากนี้พะยอมยังมีประโยชน์อื่นอีก เช่น ใช้รับประทานดอกได้ ไม้เป็นไม้เนื้อแข็งใช้ทำหมอนรางรถไฟ เสาบ้าน เรือขุด และใช้ในการก่อสร้างอื่นๆDipterocarpaceae, S.roxburghii, Shorea, Shorea talura Roxb, กะยอม, ขะยอม, ขะยอมแดง, พะยอม, พะยอมดง, พะยอมทอง, ยางหยวก, เชียงเซี่ยว, แคน

ความคิดเห็น