เหลืองอินเดีย : พันธุ์ไม้.com

พันธุ์ไม้.com : เหลืองอินเดีย

เหลืองอินเดีย


Tabebuia chrysantha Nichols. (Syn T.spectabills Nichols) (Bignoniaceae)

เหลืองอินเดีย

เหลืองอินเดีย เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กและขนาดย่อม สูงประมาณ 40 ฟุต ใบเป็นใบรวม มีใบย่อย 5-7 ใบ ใบรียาวปลายแหลม ใบยาวประมาณ 6 นิ้ว ดอกสีเหลืองสด ดอกมีลักษณะเป็นรูปแตรปากผายออกเป็น 5 กลีบ ดอกโตราว 2 นิ้ว เมื่อต้นมีอายุเต็มที่จะออกดอกเมื่อถึงฤดูแล้ง ยามออกดอกถ้าแล้งจริงๆ ใบจะร่วงหมดเห็นแต่ดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง ดอกออกเป็นช่อถิ่นกำเนิดของไม้ต้นนี้อยู่ในประเทศแถบร้อนเช่นเม็กซิโก เวเนซุเอลา หมู่เกาะอินดีสตะวันตกและอเมริกาใต้ ในเมืองไทยมีผู้นำเข้ามาปลูกนานแล้ว และคงนำเข้ามาจากอินเดียจึงมีชื่อเรียกว่าเหลืองอินเดีย


เหลืองอินเดียเป็นไม้กลางแจ้งชอบแล้ง ไม่ชอบดินเปียกแฉะชอบดินที่มีอาหารพืชสมบูรณ์ การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด ตัดกิ่งปักชำ หรือใช้ตอน


เหลืองอินเดียเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะปลูกเป็นไม้ประดับ และมีผู้ปลูกกันตามบ้านเรือนและสวนกันไม่น้อย ทั้งนี้เพื่อหวังจะได้ชมดอกที่ออกสะพรั่งเหลืองเต็มต้นโดยไม่มีใบเลย แต่ดอกจะบานให้ชื่นชมได้เช่นนี้เพียงในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 2 วัน ก็จะโรยร่วงหล่นอยู่เรี่ยรายในบริเวณโคนต้น มองเหมือนปูพรมสวยงามยิ่งBignoniaceae, Syn T.spectabills Nichols, Tabebuia chrysantha Nichols, เหลืองอินเดีย

ความคิดเห็น