ประดู่อินเดีย : พันธุ์ไม้.com

พันธุ์ไม้.com : ประดู่อินเดีย

ประดู่อินเดีย


Pterocarpus indicus Willd (Papilionaceae)

ประดู่อินเดีย

ประดู่ ในเมืองไทยมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดจะคล้ายกันมากคือเป็นไม้ขืนต้นขนาดใหญ่ ดอกสีเหลือง  (นอกจากประดู่แดง) กลิ่นหอม ประดู่เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตประเทศร้อนทั่วไป ที่ปลูกเป็นไม้ประดับกันโดยทั่วไปนั้นมักเป็นไม้พื้นเมืองของฟิลิปปินส์ ส่วนประดู่อินเดียนั้นเป็นไม้ใหญ่สูง ทรงพุ่มใบหนากว้าง มีถิ่นกำเนิดจากอินเดีย กิ่งใบย้อยห้อยระย้า เปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่อง ใบเรียงสลับ ดอกออกเป็นช่อยาวตามง่ามใบ มีดอกเล็ก ๆ สีเหลืองเต็มทั้งก้านช่อ ส่งกลิ่นหอมไกล ดอกบานและโรยพร้อมกัน


ประดู่อินเดียนี้ในเมืองไทยรียกชื่อกันหลายชื่อ ในกรุงเทพฯ บางทีเรียกประดู่อังสนา ทางเหนือเรียกดู่บ้าน ภาคกลางเรียกประดู่บ้าน ประดู่ลาย มลายู นราธิวาส เรียนสะโน


ประดู่อินเดียเป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้ง ทนทานต่อความแห้งแล้งและโรคแมลง เติบโตเร็วพอสมควรไม่ค่อยเลือกดินและสถานที่นัก อายุ 5 ปีขึ้นไปจึงออกดอก การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด


มีผู้นิยมประดู่อินเดียกันทั่วไปแม้จะออกดอกปีละครั้ง แต่ก็เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา และมีรูปทรงงามพอใช้  โดยที่เป็นต้นไม้ใหญ่ จึงมักปลูกในที่ที่มีบริเวณกว้าง เช่นตามริมถนน สวนสาธารณะ ปลูกตามโรงเรียนหรือลานวัดPapilionaceae, Pterocarpus indicus Willd, ดู่บ้าน, ประดู่บ้าน, ประดู่ลาย, ประดู่อังสนา, ประดู่อินเดีย, ประดู่แดง, สะโน

ความคิดเห็น