โมกบ้าน : พันธุ์ไม้.com

พันธุ์ไม้.com : โมกบ้าน

โมกบ้าน


Wrightia religiosa Benth (Apocynaceae)

โมกบ้าน

โมกบ้าน เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 15 ฟุต เปลือกเกลี้ยงสีน้ำตาลดำ มีจุดเล็ก ๆ สีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงกันข้าม ใบรูปใบหอก กว้างประมาณ 1 นิ้ว ยาวประมาณ 2 ½ นิ้ว ดอกสีขาวเล็กๆ หอม มี 5 กลีบ ก้านดอกเล็ก ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามปลายกิ่งช่อละ 5-7 ดอก ดอกกว้างประมาณครึ่งนิ้ว มีเกสรตัวผู้ประมาณ 5 อัน เกสรตัวเมีย 2 อัน ผลเป็นฝักคู่ยาวประมาณ 6 นิ้ว พอแก่จะแตกเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดมาก เมล็ดรูปกระสวย


โมกบ้านขึ้นอยู่ในป่าดงดิบและป่าละเมาะที่ชุ่มชื้นทั่วไปในเมืองไทย มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นแต่ละแห่งต่างๆ กัน เขมรสุรินทร์เรียกปิดจงวา ภาคกลางเรียกโมกซ้อน ระยองเรียกหลักป่า


โมกบ้านขึ้นได้ดีในที่ดินเกือบทุกชนิด ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือตอน


คนไทยนิยมปลูกโมกบ้านเป็นไม้ประดับมาช้านานแล้ว โดยนำมาดัดตกแต่งเป็นไม้ดัด ไม้พุ่มรูปทรงต่างๆ อย่างสวยงามแปลกตา สมัยนี้ก็ยังมีผู้นิยมนำมาเลี้ยงเป็นไม้แคระกันมาก รากของโมกบ้านแพทย์แผนโบราณใช้ผสมเป็นยารักษาโรคผิวหนังพวกโรคเรื้อนApocynaceae, Wrightia religiosa Benth, ปิดจงวา, หลักป่า, โมกซ้อน, โมกบ้าน

ความคิดเห็น