อโศกน้ำ : พันธุ์ไม้.com

พันธุ์ไม้.com : อโศกน้ำ

อโศกน้ำ


Saraca indica Linn (Caesalpiniaceae), Asoka.

อโศกน้ำ

อโศกน้ำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ส่วนยอดแตกพุ่มใหญ่หนาทึบ ใบออกเป็นช่อเรียงสลับกัน ช่อหนึ่งมีใบย่อยตรงกันข้ามเป็นคู่ช่อละ 2-3 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายเรียวแหลมกว้างประมาณ 3 นิ้ว ยาวประมาณ 10 นิ้ว ดอกออกเป็นพวงสีเหลืองแสด ลักษณะดอกและสีเหมือนกับอโศกเขา ต่างกันที่อโศกน้ำมีเกสรตัวผู้ 6-8 อัน ฝักแบนขอบขนาน ยาวราว 12 นิ้ว ออกดอกระหว่างมกราคมถึงเมษายนอโศกน้ำเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามริมน้ำลำธารทั่วไปในเมืองไทย เชื่อว่าถิ่นกำเนิดเดิมคงอยู่ในอินเดีย ในเมืองไทยมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันในแต่ละท้องถิ่น เช่น ยะลาเรียกชุมแสงน้ำ มลายูยะลาเรียกแปะห์ไอย์ มลายูปัตตานีเรียกตะโดลีเต๊าะ ทางเหนือเรียกส้มสุก


อโศกน้ำเป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นอยู่ตามชายน้ำ จึงเรียกว่าอโศกน้ำ การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ดจากฝัก


อโศกน้ำเป็นไม้ให้ดอกงามอีกชนิดหนึ่งที่มีค่าควรแก่การนำเป็นไม้ประดับเช่นเดียวกับอโศกเขา หากปลูกอโศกทั้งสองชนิดไว้ด้วยกัน ก็อาจได้มีการเปรียบเทียบถึงความงามของดอกไม้ทั้งสองชนิดนี้Asoka, Caesalpiniaceae, Saraca indica Linn, ชุมแสงน้ำ, ตะโดลีเต๊าะ, ส้มสุก, อโศกน้ำ, แปะห์ไอย์

ความคิดเห็น