ลั่นทม : พันธุ์ไม้.com

พันธุ์ไม้.com : ลั่นทม

ลั่นทม


Plumeria spp. And hybrid (Apocynaceae), Frangipani.

ลั่นทม

ลั่นทม เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กแตกกิ่งก้านสาขามาก สูงประมาณ 25 ฟุต กิ่งอุ้มน้ำ เปราะ มียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวรูปใบหอก กว้างประมาณ 4 นิ้ว ยาวประมาณ 12 นิ้ว ปลายใบแหลม มีเส้นใบมากเรียงขนานกัน แต่บางพันธุ์ก็ปลายใบมน ลั่นทมมีอยู่หลายพันธุ์ เช่น P.acutifolia Poir. ลั่นทมทั่วไป, P.alba Linn. ลั่นทมขาว, P.rubra Linn ลั่นทมแดง ดอกลั่นทมโดยทั่วไปเป็นรูปทรงกรวยแต่ลักษณะดอกก็อาจแตกต่างกันไปตามพันธุ์ บางชนิดกลีบดอกใหญ่ บางชนิดกลีบดอกเล็กยาว บางชนิดกลีบบิด สีก็มีต่าง ๆ กันหลายสี เช่น สีขาว แดง ชมพู เหลือง แสด


ลั่นทมมีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในอเมริกาเขตร้อน นิยมปลูกกันมากในประเทศแถบร้อน ในเมืองไทยมักปลูกกันตามวัด มีชื่อเรียกกันต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่น เช่น กะเหรี่ยงกาญจนบุรี้เรียกว่า จงป่า ทางเหนือเรียกจำปาขอม จีน จำปาขาว เขมรเรียกจำปาลาว จำปาย จำไป กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกพอบ่ออึ


ลั่นทม เป็นไม้กลางแจ้งปลูกง่ายขึ้นได้ในดินทุกชนิด แต่ไม่ชอบที่ลุ่มดินเปียกแฉะนัก การขยายพันธุ์ใช้วิธีปักชำ


ลั่นทมแดงนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเม็กซิโก ว่าพระยาอัชราชทรงสิริได้ชนิดกลีบดอกกว้างมาจากปีนัง มาปลูกที่ภูเก็ตราว พ.ศ.2467


ลั่นทมสมัยก่อนไม่นิยมปลูกตามบ้านเพราะมักถือว่ามีชื่อใกล้กับระทม แต่สมัยนี้มีผู้ปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนกันมากเพราะเป็นไม้ทนทานและดอกงามหลากสีand hybrid, Apocynaceae, Frangipani, P.acutifolia Poir, P.alba Linn, P.rubra Linn, Plumeria spp, จงป่า, จำปาขอม, จำปาย, จำปาลาว, จำไป, จีน จำปาขาว, พอบ่ออึ, ลั่นทม

ความคิดเห็น