รัตมา : พันธุ์ไม้.com

พันธุ์ไม้.com : รัตมา

รัตมา


Parkinsonia aculeata Linn (Papilionaceae), Jerusalem Thorn, Vedi-babhal.

รัตมา

รัตมา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ต้นสูงประมาณ 30 ฟุต ลำต้น กิ่งก้านสีเขียวตลอด ใบและกิ่งห้อยย้อยคล้ายหลิว ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลมสีชมพูอ่อน ใบเล็กเป็นฝอยออกเป็นคู่ๆ ตามก้านใบ ดอกเป็นช่อสีเหลืองอ่อน ดอกเล็กมี 5 กลีบ กว้างประมาณครึ่งนิ้ว ฝักเล็กยาวประมาณ 6 นิ้ว ในฝักมีเมล็ดราว 10 เมล็ดรัตมามีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน และมีอีกชนิดหนึ่งคือ P.torreyana มีถิ่นกำเนิดในอาริโซนาและเท็กซัส ในเมืองไทยมีผู้นำเมล็ดเข้ามาเพาะเมื่อราว 15 ปีมานี้ ทางตากเรียกรัตตแน


รัตมาเป็นไม้กลางแจ้งชอบแดดตลอดวัน ชอบดินร่วนปนทรายไม่เปียกแฉะ การขยายพันธุ์ใช้เมล็ดเพาะ


รัตมาอาจปลูกเป็นไม้ประดับได้ทุกสถานที่ เป็นไม้ที่มีรูปทรงและใบสวยงาม กิ่งก้านห้อยอ่อนช้อย แม้เป็นไม้ให้ดอกปีละครั้งราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน แต่เวลาออกดอกก็จะเห็นเหลืองอร่ามไปทั้งต้นJerusalem Thorn, P.torreyana, Papilionaceae, Parkinsonia aculeata Linn, Vedi-babhal, รัตตแน, รัตมา

ความคิดเห็น