จำปี : พันธุ์ไม้.com

พันธุ์ไม้.com : จำปี

จำปี


Michelia alba D.C (Magnoliaceae), White Chempaka.

จำปี

จำปี เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงกว่าจำปาเล็กน้อย เรือนต้นแตกพุ่มยอดบานใหญ่กว่าจำปา ลำต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อน เปลือกลำต้นและกิ่งแก่แตกเป็นร่องถี่ กิ่งก้านเปราะหักง่าย ใบเป็นใบเดี่ยวรูปมนรีปลายแหลม ใบใหญ่กว่าใบจำปา กว้างประมาณ 3 นิ้ว ยาวประมาณ 8 นิ้ว ดอกออกเป็นดอกเดี่ยวตามโคนก้านใบ ดอกซ้อนกันมี 8-10 กลีบ กลีบดอกแคบเรียวกว่าดอกจำปา สีขาวเนื้อกลีบดอกค่อนข้างแข็ง กลีบดอกยาวประมาณ 2 นิ้ว เกสรตัวผู้เป็นเส้นยาวคล้ายเม็ดข้าวสารล้อมแน่นเป็นวงภายในดอก เกสรตัวเมียเป็นแท่งกลมเล็กยอดแหลมคล้ายฝักข้าวโพดเล็ก ๆ อยู่กลางเกสรตัวผู้ เมื่อดอกโรยแล้วจะติดผลให้เมล็ดเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป


จำปีมีถิ่นกำเนิดในชะวา จำปีปลูกง่ายกว่าจำปา และทนกว่าจำปา เพราะจำปีไม่เลือกดิน อยู่ใกล้น้ำก็ได้


จำปี อาจปลูกเป็นไม้ประดับได้ดีเพื่อชมดอกที่มีกลิ่นหอมแรงกว่าจำปา เริ่มหอมเวลาเย็นใกล้ค่ำไปจนถึงเช้ากว่าจะโรย จำปีให้ดอกสม่ำเสมอ ตลอดทั้งปี นิยมนำไปร้อยผม ทำอุบะห้อยชายพวงมาลัยและใช้บูชาพระ


การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งปลูกMagnoliaceae, Michelia alba D.C, White Chempaka, จำปี

ความคิดเห็น