ตะแบก : พันธุ์ไม้.com

พันธุ์ไม้.com : ตะแบก

ตะแบก


Lagerstroemia spp. (Lythraceae), Queen’s Flower.

ตะแบก

ตะแบก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ เนื้อไม้แข็ง ลำต้นมีเปลือกเรียบ สีขาวเป็นมัน ต้นแก่ผิวร่อนคล้ายต้นฝรั่ง ลำต้นสูงแตกกิ่งก้านตอนบน ใบโตปลายใบแหลมคล้ายใบลั่นทม ดอกมีสีสันแตกต่างกันตามชนิดเช่น ขาว ชมพู ม่วง เวลาออกดอกจะทิ้งใบ มีแต่ดอกบานสะพรั่งสวยงามมาก ผลออกเป็นช่อลูกคล้ายหมากดิบตะแบกมีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน เช่น ไทย มาเลเซีย ศรีลังกา อินเดีย ในเมืองไทยก็มีตะแบกหลายชนิด เช่น L.tomentosa ดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ สีขาว, L.flosreginae ดอกสีม่วงแก่ ต้นนี้เรียกว่า Queen’s Flower หรือ Pride of India, L.balansae ตะแบกกรียบ, L.calyculata ตะแบกแดง, L.collinsae ตะแบกใบเล็ก, L.duperreana ตะแบกเปลือกบาง, L.siamica ตะแบกนา, L.ovlifolia ตะแบกดง


ตะแบกชอบขึ้นอยู่ทั่วไปตามป่าราบ เป็นไม้กลางแจ้ง มักปลูกเป็นไม้ประดับถนน การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด


ตะแบกมักปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านที่ให้ดอกสวยงามตระการตาเมื่อเวลาบานเต็มต้นและทิ้งใบ แต่ตะแบกให้ดอกเพียงปีละครั้ง นอกจากบางชนิดที่มีออกปีละสองครั้ง นอกจากนี้ไม้ตะแบกยังใช้ในการก่อสร้างได้ดีด้วยL.balansae, L.calyculata, L.collinsae, L.duperreana, L.flosreginae, L.ovlifolia, L.siamica, L.tomentosa, Lagerstroemia spp, Lythraceae, Pride of India, Queen’s Flower, ตะแบก, ตะแบกกรียบ, ตะแบกดง, ตะแบกนา, ตะแบกเปลือกบาง, ตะแบกแดง, ตะแบกใบเล็ก

ความคิดเห็น