สร้อยระย้า : พันธุ์ไม้.com

พันธุ์ไม้.com : สร้อยระย้า

สร้อยระย้า


Medinilla scortechinii (Melastomaceae)

สร้อยระย้า

สร้อยระย้า มีถิ่นกำเนิดใน Perak, Malaysia, Java เป็นไม้เถาเกาะเกี่ยว (Epiphyte) อาศัยอยู่กับต้นไม้ใหญ่ ชอบขึ้นอยู่บนแถบถิ่นที่เหนือระดับน้ำทะเลสูงหรือบนยอดเขา ลำเถาเป็นเหลี่ยม เถายาว ใบยาว เส้นใบแยกจากกลางใบนูนเด่นชัดเจน รูปใบยาวเรียว ผิวใบนูนสีเขียวอมเหลืองอ่อน ออกตรงข้ามของเถา ดอกออกที่ยอดปลายเถาหรือกิ่งแขนงเป็นพวง ดอกเล็กๆ โตประมาณ 1.5-2 ซม. จำนวนมากมายเป็นดอกช่อรูปปิรามิดคว่ำมักมีกลีบดอก 5 กลีบ สีชมพูอ่อนดอกยาว 1-1.5 ฟุต มีใบประดับ (Bracts) เล็กๆ คั่นเป็นตอนๆ แลดูสวยงามมาก


สร้อยระย้านี้ขยายพันธุ์โดยการตอน และปลูกในกระถางแขวนหรือภาชนะที่เครื่องปลูกประกอบด้วยถ่านป่น ผสมอิฐหัก พืชมอสหรือมอสอย่างละส่วน รดปุ๋ยเคมีทุก ๆ 15 วัน นำไปวางตั้งไว้เหนืออ่างหรือสระน้ำ จะออกดอกตลอดปีEpiphyte, Medinilla scortechinii, Melastomaceae, สร้อยระย้า

ความคิดเห็น