กล้วยก้ามกุ้ง - พันธุ์ไม้ - แหล่งข้อมูลพรรณไม้นานาชนิด

กล้วยก้ามกุ้ง : พันธุ์ไม้.com


กล้วยก้ามกุ้ง
Helicania numilis Jacquin (Heliconiaceae)
Lobster’s Claw.
กล้วยก้ามกุ้ง เป็นไม้หน่ออวบน้ำล้มลุกพวกเดียวกับกล้วย เดิมนักพฤกษศาสตร์จัดไว้ในวงศ์ Musaceae คือวงศ์กล้วย แต่ภายหลังได้จัดแยกวงศ์ใหม่เป็นวงศ์ Heliconiaceae กล้วยก้ามกุ้งมีลำต้นคล้ายพุทธรักษา แต่ต้นสูงชลูดกว่าไม่มีกิ่งก้าน อ่านต่อ... กล้วยก้ามกุ้ง

ความคิดเห็น